Festiwal Tańca 2017 — program festiwalu

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z pro­gramem 8 Fes­ti­walu Tańca 2017.

FESTIWAL TAŃCA 2017 — PROGRAM

Konkurs Savoir Vivre — grudzień 2016

KONKURS: Przestrze­ganie zasad savoir — vivre´u przez uczniów Gim­nazjum nr 3 w Żarach. Przy­pom­i­namy, że konkurs trwa cały rok, a wyniki z każdego miesiąca są do siebie dodawane. Dla każdej z klas punkty przy­dzielają nauczyciele.

Festiwal Tańca 2017 — rejestracja zespołów (koniec rejestracji)

Serdecznie zapraszamy zespoły taneczne z Pol­ski i Niemiec, prag­nące wys­tąpić w 8. Pol­sko — Niemieckim Fes­ti­walu Tańca Dzieci i Młodzieży, do rejes­tracji poprzez wypełnie­nie for­mu­la­rza elek­tron­icznego. Liczba miejsc ograniczona.

PO DOKONANEJ REJESTRACJI PROSZĘ ZACHOWAĆ LINK SWOJEGO FORMULARZA W CELU DOKONYWANIA EWENTUALNYCH POPRAWEK. KAŻDE ZGŁOSZENIE GENERUJE INNY LINK.

Zachę­camy również do zapoz­na­nia się z reg­u­laminem festiwalu.

4. Halowy Mityng Lekkoatletyczny pod Patronatem Burmistrza Miasta

Gim­nazjum nr 3 serdecznie zaprasza wszys­t­kich uczniów Szkół Pod­sta­wowych oraz nauczy­cieli na IV Halowy Mityng Lekkoatle­ty­czny pod Patronatem Bur­mistrza Miasta Żary w ramach pro­gramu „Lekkoatle­tyka dla każdego”.

Mityng Polsko — Niemiecki

Zawod­nicy z Gim­nazjum nr 3 w ubiegłą sobotę wzięli udział w mocno obsad­zonym Mityngu Pol­sko – Niemieckim, który odbył się w Cot­tbus. W zawodach wzięli udział lekkoatleci z Cot­tbus, Bautzen, Hoy­er­swerdy, Frank­furtu, Spren­bergu, Guben, Zossen, Bolesławca,  Wrocławia, Gło­gowa, Polkowic, Lubina, Leszna, Zielonej Góry i Słubic.

Lekkoatletyczny Mityng Sylwestrowy

Na hali lekkoatle­ty­cznej w Zielonej Górze 29 lutego odbył się Mityng Syl­we­strowy, w którym wys­tar­towali zawod­nicy z Zielonej Góry, Słu­bic, Szprotawy, Gło­gowa, Leszna, Polkowic, Piły oraz z Żar. Lekkoatleci  z Gim­nazjum nr 3 uzyskali wiele wartoś­ciowych wyników.

Festiwal Tańca 2017 — Regulamin

Zamieszczamy reg­u­lamin 8. Pol­sko — Niemieck­iego Fes­ti­walu Tańca, który odbędzie się 25 marca 2017 roku . Prosimy zwró­cić szczególną uwagę na zmi­any regulaminowe.

POBIERZ REGULAMIN

Konkurs Savoir Vivre — listopad 2016

KONKURS: Przestrze­ganie zasad savoir — vivre´u przez uczniów Gim­nazjum nr 3 w Żarach. Przy­pom­i­namy, że konkurs trwa cały rok, a wyniki z każdego miesiąca są do siebie dodawane. Dla każdej z klas punkty przy­dzielają nauczyciele.

Konkurs świąteczny — wyniki

Przez prawie trzy tygod­nie w Gim­nazjum nr 3 w Żarach trwał konkurs na najpiękniejszy stroik świąteczny zor­ga­ni­zowany przez nauczy­ciela infor­matyki Tomasza Chmielewskiego. 22 grud­nia jury w składzie: Ewa Ryczek, Teresa Maciejew­ska, Alicja Maciejew­ska, Piotr Boch­enek, Andrzej Siwik i Tomasz Chmielewski, wyłoniła z pośród 17 prac trzy naja­trak­cyjniejsze i ory­gi­nalne stroiki.

Konkurs świąteczny

15349664_1468509499856178_1020333011320793579_n